• Lediga tjänster
  • Kontakta oss
  • Emerson.com
  • Svenska/Sverige [Byt]

NYHETER

Emerson säkerställer Mackmyras process för framtiden
 
För att möta den ökande efterfrågan tog Mackmyra beslutet att bygga ett helt nytt destilleri och med den visionära ledningen så blev det inte vilket destilleri som helst utan ett s.k. gravitationsdestilleri där man byggt på höjden, 37 meter stål och glas, och utnyttjar gravitationen så långt det är möjligt. Det finns flera anledningar, man sparar energi genom att man använder betydligt färre pumpar, skruvar och andra maskiner vilket i sin tur också betyder färre utrustningar att underhålla. Dessutom ser en väl avvägd instrumenteringslösning med ett 150-tal instrument från Emerson till att hålla energiförbrukningen i processen på en så låg nivå som möjligt. Slutligen så används restprodukten, dranken, till att producera energi.

Klicka här för att läsa dokumentet >>>