• Lediga tjänster
  • Kontakta oss
  • Emerson.com
  • Svenska/Sverige [Byt]

Oslagbar bredd och kapacitet

Från specifika tekniker och tjänster till omfattande helhetslösningar. Våra varumärken står för en myriad sätt att få hjälp av Emerson Process Management.​​​
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
X
   
   
 
A Accu-Pressure Regulator för tank blanketing
AMS ValveLink Programvara
AMS Suite Programvara för förebyggande underhåll
 

^top

B Baumann Reglerventiler
Bettis Ventilställdon och styrningar
Big Joe Tryckregulator
Bristol Mät- och styrningsprodukter för SCADA-fjärranvändning
 

^top

C Clarity II Grumlighetsmätare
ControlWave Mät- och styrningsprodukter för SCADA-fjärranvändning
Copeland Scroll Modulär gaskompressor
CSI Technologies Mekanisk utrustningsteknik
 

^top

D Damcos Ställdon och fjärrstyrningssystem för ventiler
Daniel Measurement & Control Flödesmätning och styrning för debitering
Dantorque Manövreringsorgan för ventiler under vatten
DeltaV Processautomationssystem
DeltaV SIS Säkerhetsinstrumenterat system
 

^top

E

easy-e Reglerventil med glidande spindel
Educational Services Utbildningstjänster seminarier och webbkurser
EIM Ställdon
ELITE Coriolismätare för flöde och densitet
El-O-Matic Ventilställdon
Endurance Konduktivitetssensorer
EnTech Konsulttjänster för variabilitet

 

^top

F

Field Communicator Fältkommunikationsenheter
FieldQ System för ventilautomaton
FIELDVUE Digital ventilstyrenhet
Fisher Ventiler och instrument
Fisher Tryckregulatorer
FlexConnect Gränssnittslösning
FloBoss Elektronisk flödesmätning och styrning för fjärranvändning
FlowScanner Diagnostiksystem för ventiler
Francel Tryckregulatorer

 

^top

G GO Switch Gränslägesbrytare utan manöverspak
 

^top

H High Voltage Maintenance Test och underhåll av elektrisk utrustning
Hytork System för ventilautomation
 

^top

I Instrument & Ventiltjänster
 

^top

J JEON
JuniorSonic Gasflödesmätare med ultraljud med enkel eller dubbel stråle
 

^top

L LevelDatic Elektropneumatisk tankmätning
 

^top

M Machinery Health Management Teknik och tjänster för mekanisk utrustning
METCO Mättjänster
Micro Motion Coriolismätare för flöde och densitet
MiniLabo Plattform med regulatorer och tillbehör
Mobrey Mätning och styrning för vätskor, gaser och torra produkter
 

^top

N

Net Safety Monitoring Fast flam- och gasdetektering
Networx Nätverkslösningar för fält

 

^top

O Ovation Expertstyrsystem
Oxymitter Syreanalysator
 

^top

P Pad-Depad Styrtappsstyrd ventil
PERpH-X Högeffektiva pH-sensorer för hög temperatur
PHARM PURE Hygieniska ultrarena tryckregulatorer
pHaser pH-sensor för högrent vatten
PlantWeb Digital anläggningsarkitektur
PlantWeb tjänster
Pop Säkerhetsventil
POSI-SEAL Spjällventil
PowerVUE Ställdon för fläkt/spjäll
Premier Services Konsulttjänster inom processförbättring & optimering
Process Automation Services
PROVOX Styrsystem
PUR-Sense Autoklavbara och ångsteriliserbara sensorer
 

^top

R Regulus Tryckreduceringsregulator
Remote Automation Solutions
ROC Mätnings- och styrningsprodukter för SCADA-fjärranvändning
Rosemount  Mätning av tryck, temperatur, nivå och flöde
Rosemount Analytical Gas- och vätskeanalys samt gaskromatografi
Rosemount Marine Marina mätsystem med tankradar
Rosemount Tank Gauging Beröringsfri tanknivåmätning
Rosemount TankRadar Tanknivåmätning, marint och offshore
Roxar Reservoarhantering och teknik för produktionsoptimering
RS3 Styrsystem
 

^top

S Scenario Simuleringstjänster
SeniorSonic Ultraljudsflödesmätare med fyra strålar
Shafer Ställdonssystem för ventiler
Simplex 2"-8" enkelkammarmontage
Smart SIS Säkerhetsinstrumenterade system
Smart Wireless Nätverk för fält och anläggningar
SmartProcess (Power & Water Solutions) programvara för anläggningsoptimering och effektivitet
SmartProcess (Processystem) Optimeringslösningar för processenheter 
Snappy Joe Säkerhetsventil för överföring
SureService Kundsupporttjänst för system
Syncade Smart drifthanteringssvit
 

^top

T TankMaster Programvara för tankinventering
Tartarini Regulatorer
TESCOM Tryckstyrningssystem, anordningar, manifolds och system
TopWorx Ventilstyrning, positionsdetektering och fältnätverk
TUpH pH sensorer för användning i medier med mycket partiklar
 

^top

V Valvetop Styrenheter och manövreringsdon för ventiler
Vee-Ball Roterande reglerventil
VIP Anpassade monteringssatser för ventilstyrkretsar och kopplingsdosor
 

^top

W WDPF Distribuerat styr- och informationssystem
WEGA Cylindertryckregulator
WEGAMED Cylindertryckregulator
 

^top

X X-STREAM Gasanalysator
 

^top