• Lediga tjänster
  • Kontakta oss
  • Emerson.com
  • Svenska/Sverige [Byt]

 Ökad tillförlitlighet,  lägre utsläpp och minskade kostnader…Samtidigt

Energi är livsnerven i en industrianläggning och är efter råvarorna det som typiskt står för den största delen av driftskostnaden. För att uppnå uppsatta produktions- och kvalitetsmål måste energi i form av ånga, elektricitet och annat som är nödvändigt levereras med hög tillförlitlighet till de olika process-stegen men samtidigt är detta bara en liten del av dagens energiutmaningar. Stigande energikostnader och striktare utsläppsregler sätter press på tillverkarna och gör det svårare att behålla konkurrenskraften.

Emersons teknik och expertis hjälper industrin att uppnå en ny nivå av förbättrad energiprestanda. Med Emersons hjälp hanterar industrin ökande energikostnader och striktare utsläppsregler genom att minska avfall, bättre utnyttja billiga och avfallsbaserade bränslen samt öka produktiviteten, samtidigt som bättre operativa realtidsbeslut uppnås. Bäst tillförlitlighet, lägre utsläpp och minskade kostnader samtidigt…. är möjligt med Emerson. Läs mer...

 

Innovations Newsletter