Emerson Global Users Exchange 2014 

Emerson Exchange är SKAPAD AV ANVÄNDARE FÖR ANVÄNDARE och är ett gyllene tillfälle för alla verksamma inom processautomation att få lära sig nya kunskaper, idéer och tekniker som kan bidra till en radikal förändring av er verksamhet. Under denna tre-dagars konferens får du tillfälle att ta del av högkvalitativa presentationer av användare om val och tillämpning av tekniker, lära dig hur du kan motivera investeringar och utveckla automationsstrategier som fungerar.

Den första Exchange-konferensen i Düsseldorf förra året var en stor framgång, med mer än 1000 deltagare från 44 länder. Under konferensen 2014 kommer konferensdeltagarna att kunna välja mellan över 100 unika presentationer, varav de flesta ges av användare. Programmet kommer också att omfatta industriforum, ”Solutions Exhibition” och produktplaner. Du kommer också att få ta del av hur dina branschkollegor arbetar hårt i dessa svåra ekonomiska tider för att kompensera bristen på kompetent personal och därigenom bibehålla konkurrenskraften - genom att utnyttja tillgänglig teknik på bästa sätt, för att maximera värdet av sina investeringar.

Kan du inte deltaga på Emerson Global Exchange? Följ vad som händer dagligen.

Värt att veta 
Intressanta artiklar och nyheter
Snabblänkar 
Nyttig information av olika slag