• Lediga tjänster
  • Kontakta oss
  • Emerson.com
  • Svenska/Sverige [Byt]

Om oss

Välkommen till Emerson Process Management!

Vi är en global leverantör av teknologibaserade produkter och tjänster. Företaget, som grundades 1890, har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA. Idag finns 127 700 anställda i 240 tillverkningsenheter över hela världen. Emerson marknadsför produkter och systemlösningar inom sju kundfokuserade affärsområden som vart och ett har en ledande position inom respektive bransch: Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies, Appliance Solutions, Professional Tools och Storage Solutions.

Emerson Process Management AB, med huvudkontor i Karlstad, levererar ett komplett program av produkter och tjänster inom processautomation. Här ingår även projektutförande, utbildning, support och service. Tillsammans med våra samarbetspartners levererar vi paketlösningar om så önskas.

Vid behov av omfattande lösningar kan vi i första hand komplettera våra lokala resurser med personal från de övriga nordiska länderna, samt från de mer än 20 000 anställda i Emerson Process Management globalt. Tillsammans förfogar Emerson Process Management över mycket stor kunskap om produkter, applikationer, projekt och lösningar. Via vår egen organisation och våra samarbetspartners har vi kunskaperna och resurserna att leverera lösningar som möter våra kunders alla behov inom processautomatisering.