• Povolanie
 • Kontakt
 • Emerson.com
 • Slovensky / Slovenská republika [zmeniť]
​​
Solve & Support  

Odbornosť a inovácie vedú k osvedčeným
výsledkom

Spoločnosť Emerson Process Management je priekopníkom v
oblasti automatizácie s rozsiahlou odbornou znalosťou a širokou
škálou technológií na plnenie aj tých najnáročnejších požiadaviek
zákazníkov a na dosiahnutie predpokladaného úspechu vždy a všade.

 

Meranie a analýza

Measure & Analyze

Najširšia ponuka meracích a analytických zariadení vytvorená za účelom monitorovania výrobného procesu.

PRODUKTY Zobraziť všetky produkty »

 • Tlak
 • Teplota
 • Hladina
 • Meranie v nádržiach
 • Prietok
 • Analýza
 • Monitorovanie bezpečnosti a spoľahlivosti
 • Riadenie v nádržiach tankerov
 
 

ZNAČKY Zobraziť všetky značky »

 • Rosemount
 • Micro Motion
 • Daniel
 • Roxar
 • Rosemount Analytical
 • Rosemount Tank Gauging
 • Rosemount Marine
 • Rosemount Nuclear
 • Mobrey
 • Magtech
 • Net Safety

Prevádzkovanie a riadenie

Operate & Manage       

Automatizované systémy riadenia technologických procesov s využitím maximálneho potenciálu výroby.

Produkty Zobraziť všetky produkty »

 • DCS - Riadenie procesov
 • SCADA, RTU
 • SIS - Bezpečnostné systémy
 • Prevádzkový manažment
 • Monitorovanie spoľahlivosti
  a životnosti
 • Prepojenie na podnikový
  manažment a správa údajov
 
 

Značky Zobraziť všetky značky »

 • Ovation
 • Remote Automation
  Solutions
 • DeltaV
 • DeltaV SIS
 • AMS Suite
 • CSI Technologies
 • Syncade
 • Field Communicator
 • ROC
 • ControlWave
 • OpenEnterprise
 • FloBoss
 

Riadenie a regulácia

Final Control & Regulate

Vysoko spoľahlivé technológie akčných členov, ktoré vám umožnia bezpečne regulovať a riadiť technologické procesy.

Produkty Zobraziť všetky produkty »

 • Regulačné ventily
 • Pohony
 • Regulátory a redukčné ventily
 • Prístrojové vybavenie
  ventilov a príslušenstvo
 • Oddeľovacie ventily
 
 

Značky Zobraziť všetky značky »

 • Bettis
 • Dantorque
 • EIM
 • El-O-Matic
 • FieldQ
 • Francel
 • Fisher Control
  Valves and Instruments
 • Fisher Regulators
 • Hytork
 • Shafer
 • Virgo
 • Tartarini
 • TESCOM
 • TopWorx
 • Baumann
 • Damcos
 • Daniel

Riešenie a podpora

Solve & Support

Odborné skúsenosti a globálne zdroje pre spoľahlivé určenie investičnej a prevádzkovej stratégie počas celej životnosti zariadenia.

Ďalšie informácie »

Služby

 • Návrh a plánovanie
 • Implementácia a prevádzkovanie
 • Vývoj a modernizácia
 • Uvedenie do prevádzky a údržba
 • Školenie a technická podpora
 
​​
​​

Obsah

 
Vibration Monitoring Prevents $250,000 Incident at Braskem Monitorovanie vibrácií zabránilo vzniku poruchy v spoločnosti Braskem, ktorá by spôsobila škodu 250 000 dolárov »

Aj tie najlepšie udržiavané zariadenia dokážu zaskočiť pracovníkov závodu náhlou a neočakávanou poruchou. Technici závodu Braskem v PP4 polypropylénovom bloku v brazílskom Sao Paule prednedávnom potvrdili, že ak sa vznikajúca porucha zistí dostatočne včas a dôkladne sa monitoruje, môže sa prípadná katastrofická porucha zmeniť na plánovanú, rutinnú opravu.

Changing of the Guard in Nuclear Pressure Transmitting Nové prevodníky tlaku pre aplikácie v jadrových elektrárňach »

Nukleárna divízia spoločnosti Emerson po 14 rokoch intenzívneho vývoja a testovania nahrádza modelový rad Rosemount 1150 novým modelom 3150 pre aplikácie v primárnych okruhoch jadrových elektrární.

 
Ergon's Mobile Workers Embrace Wireless Freedom Pracovníci spoločnosti Ergon vítajú bezdrôtovú slobodu »

Nebolo by dobré zanechať vysielačky a mať rozhrania z velínu priamo tam, kde prebiehajú vaše procesné aplikácie? Mohli by ste sa zbaviť vysielačiek a odkazov od kolegov a priamo zadávať zmeny do systému a realizovať príkazy bez problémov. Zjednoduší konfiguráciu a často vykonávané práce. šetrí čas a peniaze.

Role of Fired Heater Safety Systems Softvér SmartProcess dokázal znížiť emisie Nox v cyklónovom kotle o 25 % »

Plne automatizovaný riadiaci systém horáka používaný ako systém zapaľovania na riadenie horáka môže splniť minimálne bezpečnostné požiadavky, zlepšiť disponibilitu systému a znížiť náklady.