• Povolanie
  • Kontakt
  • Emerson.com
  • Slovensky / Slovenská republika [zmeniť]

Novinky

Inovatívne riešenia prevodníka tlaku Rosemount 3051S
Vo výrobnom a spracovateľskom priemysle sa často vyskytuje náročné prevádzkové prostredie, v ktorom štandardné technológie nedokážu splniť požiadavky na presné a spoľahlivé meranie. Spoločnosť Emerson si vzhľadom na svoje skúsenosti v oblasti merania tlaku dala záväzok vyriešiť aj tieto výzvy.

Prvým krokom bolo predstavenie nového expandéra teplotného rozsahu Rosemount 3051S Thermal Range Expander s novou olejovou náplňou UltraTherm™ 805, ktorý umožňuje meranie tlaku pomocou priamo nainštalovaného systému membránového tesnenia do procesu s teplotou do 410 °C bez toho, aby bolo potrebné náročné impulzné potrubie alebo vyhrievanie, ktoré sa používa pri tradičných technológiách pripojenia. V aplikáciách, kde teplota okolia klesne pod ideálnu prevádzkovú teplotu, sa reakčný čas systému spomalí a namerané hodnoty tlaku potom prichádzajú s oneskorením. Zvyčajne sa táto situácia rieši inštaláciou vyhrievania, čo je však nákladné, náročné na údržbu a z hľadiska inštalácie aj komplikované. Vďaka novému expandéru teplotného rozsahu s dvojitým olejovým tesnením dokáže prevodník tlaku Rosemount 3051S spoľahlivo merať tlak v extrémne horúcich procesoch, ako aj pri nízkej teplote okolia.

Druhým krokom bolo, že systém Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) získal bezpečnostný certifikát. ERS systém vypočítava tlakový rozdiel prostredníctvom digitálnej architektúry. V súčasnosti ho možno nasadiť v aplikáciách zaradených do ka tegórie SIL 2 a 3. Výrobcovia si museli poradiť s problémami týkajúcimi sa inštalácie a údržby tradičných mechanických systémov, či už z hľadiska upchatia potrubia, alebo vplyvu okolitej teploty. Výsledkom bolo nepresné meranie a fluktuácie. ERS systém rieši tento problém náhradou naplnených kapilár inovatívnym digitálnym pripojením, umožňujúcim stabilné a spoľahlivé meranie v bezpečnostných aplikáciách. Toto riešenie prináša vyšší výkon a zlepšuje aj reakčný čas, pričom koncoví používatelia môžu navyše odstrániť mechanické snímače výšky hladiny na meranie tlakového rozdielu.

Publikované v ATP Journal 02/2016