• Povolanie
  • Kontakt
  • Emerson.com
  • Slovensky / Slovenská republika [zmeniť]

Riešenie Vašich problémov je teraz jednoduchšie.

Všetci sme svedkami neustáleho tlaku na znižovanie nákladov, zvyšovanie výkonnosti, znižovanie spotreby a emisií, a to všetko s menším počtom skúsených pracovníkov než kedykoľvek v minulosti. Z tohto dôvodu sa spoločnosti z celého sveta obracajú na technológie, služby a odborné znalosti spoločnosti Emerson Process Management na riešenie naliehavých problémov. Preto meníme aj našu webovú stránku, aby vám uľahčila vyhľadávanie potrebných informácií. Pretože aj riešenie vašich problémov je našou úlohou.

Ako sa meníme »​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pridajte sa k nám

Emerson Global Users Exchange nie je len udalosťou. Je aj online komunitou, kde môžu odborníci zdieľať svoje skúsenosti. Je výborným miestom na vyhľadávanie zdrojov, kladenie otázok a možnosť vstúpiť do prebiehajúcej konverzácie.

Ak ste sa zúčastnili Emerson Exchange, máte možnosť vstúpiť do súboru prezentácií, ktoré boli odprezentované. V rámci komunity si môžete pozrieť ako celá udalosť prebiehala prostredníctvom pravidelných aktualizácií i v prípade, že ste sa Emerson Exchange nemohli zúčastniť osobne.

Reálne výsledky


  • Zisková výroba »
    Pozrite sa, ako nový závod na spracovanie jedlých olejov v Poľsku použil digitálnu automatizačnú technológiu na optimalizovanie výroby, výkonnosti a spotreby energie. (8:40)
  • Jednoduchá správa zariadení »
    Výrobca dechtového piesku opisuje, aké jednoduché a cenovo dostupné je využívanie softvéru prediktívnej údržby od spoločnosti Emerson. (2:30)
FIND IT FAST
​​​​Innovations Magazine #8​​​
​​Customer Preference Center​​​​
Emerson Interactive Webinars
​​