• Povolanie
  • Kontakt
  • Emerson.com
  • Slovensky / Slovenská republika [zmeniť]

O nás
Skip navigation links

Emerson Process Management, Bratislava

O spoločnosti
  Spoločnosť Emerson Process Management je globálny dodávateľ výrobkov,
služieb a riešení v oblasti merania a regulácie, chemických analýz, riadenia a
automatizácie technologických procesov a modernizácie výrobných procesov.
Viac >>
   
Sídlo spoločnosti
 

Emerson Process Management s.r.o.
Ševčenkova 34
851 05 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 3232 3111

   
Číslo bankového účtu
  Citibank Europe plc, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
SWIFT CODE: CITISKBA
EUR: 2012210004/8130
IBAN: SK58 8130 0000 0020 1221 0004