• Carrière
  • Contact
  • Emerson.com
  • Nederlands/Nederland (wijzigen)

Nieuws

Eerste SIL-3 gecertificeerde enkelvoudige regelaar voor water en stoom beveiligt kostbare assets en verhoogt arbeidsveiligheid
Emersons Mobrey™ Hydratect™ 2462 is een beproefde water- en stoomdetector. Het apparaat is nu te gebruiken in een SIS-loop om het risico op gevaarlijk falen verder te verlagen.
​​

Rijswijk, 18 augustus - Emersons water- en stoomdetectiesysteem is de eerste besturingsoplossing ter wereld die gecertificeerd is volgens IEC 61508 voor SIL-3 veiligheidsfuncties. Het Mobrey™ Hydratect™ 2462 water- en stoomdetectiesysteem wordt in tal van toepassingen gebruikt waarin de detectie van water en stoom van vitaal belang is voor een veilig en efficiënt bedrijf, bijvoorbeeld stoomketels, stoombuffers en stoomleidingafvoerpunten. Dit zorgt voor een betere beveiliging van waardevolle assets, voorkomt stilstand, bespaart kosten en verhoogt de arbeidsveiligheid.

Exida heeft een functionele veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Die heeft de reputatie van Hydratect op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid verder versterkt. Exida, wereldleider voor functionele veiligheidcertificering, heeft bepaald dat Hydratect voldoet aan de eisen voor SIL-3. Het Hydratect-systeem is perfect geschikt voor veeleisende toepassingen in energiecentrales, raffinaderijen en chemie-, staal- en papierbedrijven. De detector is geschikt voor een bedrijfsdruk van maximaal 300 bar en een bedrijfstemperatuur van maximaal 560 °C. Uitval van apparatuur kan in dergelijke toepassingen ernstige consequenties hebben. De Hydratect heeft als voordeel dat deze goedgekeurd is voor SIL-3, zodat de betrouwbaarheid gegarandeerd is.

Hydratect is een moderne vervanging voor conventionele vlotterschakelaars en bestaat uit een compacte tweekanalige elektronische eenheid, aangesloten op een elektrodepaar. Elk kanaal geeft onafhankelijk aan of er water of stoom aanwezig is. De Hydratect doet dat op een betrouwbaardere manier dan elektro-mechanische apparaten. Deze kunnen namelijk bij falen tot een onveilige toestand leiden. Door de weerstand te meten tussen de elektroden in stoomleidingen of -ketels, is de aanwezigheid van water te detecteren, zodat geschikte veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn.

Hydratect detecteert een laag waterpeil in stoombuffers en helpt zo te voorkomen dat de leidingen oververhit raken, wat tot een explosie zou kunnen leiden. De detectie van een te hoog waterpeil voorkomt de vorming van natte stoom, wat kostbare erosie van de turbinebladen zou kunnen veroorzaken. In stoomleidingafvoerpunten helpt Hydratect als onderdeel van een turbine water induction prevention system (TWIP), te voorkomen dat de turbinebladen, de cilinders en het huis beschadigd raken.

De elektronische eenheid geeft ter plaatse de aanwezigheid van stoom of water en een eventuele fouttoestand aan. De eenheid heeft configureerbare fout- en tripuitgangen. Het systeem monitort zelf voortdurend op componentuitval, aardfouten en problemen met de elektroden. Drievoudige redundantie van de kritieke componenten zorgt voor extra betrouwbaarheid. Dit zorgt ervoor dat storingen tot een veilige toestand leiden. Een afzonderlijke voeding voor elk kanaal zorgt voor een nog hogere betrouwbaarheid.

​​ Het Mobrey™ Hydratect™ 2462 water en stoom detectiesysteem is gecertificeerd volgens IEC 61508 voor SIL-3 veiligheidsfuncties.