• Carrière
  • Contact
  • Emerson.com
  • Nederlands/Nederland (wijzigen)

Interactieve Workshops

13 december 2017
15.00 - 17.00 uur
Emerson Sittard,
Poststraat 2,
6135 KR Sittard
Via een reeks compacte workshops gaan we graag het gesprek met u aan over bestaande en nieuwe technologieën om de prestaties van uw fabriek te optimaliseren, uw werk te vereenvoudigen en de kosten te verlagen.

Met deze workshops willen we u niet alleen kennis en nieuwe inzichten bieden. Ze zijn vooral bedoeld als platform voor discussies over de (on)mogelijkheden in uw specifieke applicatie of plant. U ontmoet tijdens de workshops ook vakgenoten en we zullen met elkaar samenwerken.

Tijdens elke workshop wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van live demo-units.

Schrijf u in en maak gebruik van deze kans om in een kort tijdsbestek meer te leren!

Temperature (X-) well measured

Daar waar het u misschien (te) heet onder de voeten wordt, biedt hedendaagse technologie de mogelijkheid temperatuurmeting naar een hoger platform te tillen. Hoe cool is dat!

Datum & Tijd 13 december 2017 15.00 - 17.00 uur

Alarm management

In de tijd dat besturingen nog pneumatisch waren, was het aanmaken van alarmen binnen het besturingssysteem een moeizame en kostbare aangelegenheid. Met de komst van geautomatiseerde DCS-systemen werd dit gemakkelijker en konden proces control engineers de alarmen vrij gemakkelijk in het systeem aanmaken. Tegenwoordig worden operators overspoeld met alarmen. Het gevolg hiervan is dat de aandacht voor belangrijke alarmen - waar adequate actie op ondernomen dient te worden - verslapt. Niet adequaat reageren op alarmen kan leiden tot gevaarlijke situaties wat kan resulteren in productieverlies en/of materiële schade. Tijdens de workshop geven we u een overzicht van Alarmwerking en alarmbeheerfunctionaliteit binnen een DeltaV systeem. Daarnaast brengen we de aanverwante producten en diensten onder de aandacht.

Datum & Tijd 11 januari 2018 15.00 - 17.00 uur

Gasanalyse

“Beam me up Scotty…” Gasanalyse van de 21e eeuw. Lasers gebruiken we al jaren voor gasanalyze. Met de nieuwe generatie lasers (QCL) gecombineerd met TDL in één hybride analyzer kunnen tot wel twaalf componenten gemeten worden. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de specifieke werking van de analyzers en de toepassingen in de procesindustrie.

Datum & Tijd 25 januari 2018 15.00 - 17.00 uur

Steam / Boiler Management solution

Emerson will demonstrate its unique methodology of combining the BMS definition phase followed by the implementation into the DeltaV SIS whilst ensuring standards compliance. The focus of a burner management system (BMS) is to ensure safe operation of furnaces, boilers, ovens and other fired equipment. While fired equipment is common in the process industries, many find burner management systems are difficult to define and complex due to permissive-based sequencing and management of multiple-state scenarios. Since boilers and other types of fired heaters are often crucial to process operations, BMS reliability and availability are very important issues to the control engineering team. The Burner Management System (BMS) is a safety solution for control and monitoring of burner units. If required and usually dependent on the size of the burner unit, BMS can also provide in automated leak testing of the gas valves. Using specially developed function blocks, the BMS solution is highly flexible and easy to maintain and monitor.

Datum & Tijd 7 februari 2018 15.00 - 17.00 uur

Operator training systemen

Operator Training Systemen (OTS) zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor productiebedrijven die concurrerend willen blijven. Een goed geschoolde operator is van groot belang maar daarnaast is het steeds lastiger om een operator veilig in een draaiende fabriek te trainen. Studies tonen aan dat een OTS de effectiviteit van de operator en de veiligheid van de fabriek verhoogt.

Het Emerson OTS is een gesimuleerde omgeving die het gedrag van de fabriek in productie volledig nabootst. De operators worden in staat gesteld om zelf te ervaren hoe het proces reageert op door hun genomen acties. Het Emerson OTS is een uitgebreide simulatie-gebaseerde operator training oplossing die een zeer effectieve en betaalbare mogelijkheid biedt om de operator optimaal te trainen.

Datum & Tijd 22 februari 2018 15.00 - 17.00 uur

Gebruik uw HART

Het HART communicatie protocol bestaat al ruim 25 jaar en biedt aan de gebruiker van vandaag nog steeds legio mogelijkheden. Ieder jaar worden er wereldwijd meer dan een miljoen instrumenten verkocht die gebruik maken van dit protocol. Worden echter de mogelijkheden volledig benut in de huidige industrie – die in Europa duidelijk aan het verouderen is? Wat zou HART-informatie voor u kunnen betekenen om uw proces of uptime te verbeteren? Tijdens deze Workshop gaan we in op de mogelijkheden om HART optimaal te benutten met uw instrumenten en op uw besturingssysteem.

Datum & Tijd 15 maart 2018 15.00 - 17.00 uur

Corrosion Monitoring

Er is een aantal factoren die de integriteit van installaties kan reduceren. Allereerst vormen verouderde installaties een groter risico. Tevens zien we steeds meer procesoptimalisaties, waarbij het proces wordt aangepast. Deze aanpassingen kunnen verhoogde risico's met zich meebrengen. Door online monitoring toe te passen kunnen de kosten en baten beter op elkaar afgestemd worden. Door continue wanddikte metingen te verrichten kan door middel van RBI de kosten van eene integriteitscheck naar beneden terwijl tegelijkertijd de risico's worden verlaagd .

Datum & Tijd 28 maart 2018 15.00 - 17.00 uur

Your valves are talking, but nobody’s listening

Deze workshop gaat dieper in op het verbeteren van uw zicht op de condities van uw regelkleppen. Met ValveLink snap-on via AMS krijgt u door geavanceerde diagnostiek inzicht in de online conditie van uw kleppen. Daarvoor hoeft u de regelklep niet uit bedrijf te nemen! We laten u zien dat de analyse van de data door ValveLink wordt uitgevoerd en dat u duidelijke statusmeldingen ontvangt over de conditie van uw klep. Bij specifieke problemen in uw kritische regelkleppen kan er worden ingezoomd op parameters zoals: frictie, dode band, I/P-status en snelheid. Hiermee kunt u de performance van uw kleppen verbeteren en een inschatting maken van de benodigde spare-parts voor geplande service aan de regelklep tijdens een turnaround of stop.

Datum & Tijd 12 april 2018 15.00 - 17.00 uur

Cyber Security

Decentrale proces systemen worden steeds vaker met elkaar gekoppeld om nog slimmere en beter op elkaar afgestemde besturingen te ontwerpen met als doel het realiseren van een nog hoger rendement en efficiency binnen uw productieproces.

Bij het toepassen van deze samengestelde en gekoppelde netwerken en systemen zijn er in toenemende mate steeds meer bedreigingen die zich op industriële automatiseringssystemen richten. Veelal zijn de bestaande systemen niet uitgerust om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Hedendaagse bedreigingen zijn meer dan ooit in staat om zich geraffineerd een weg te verschaffen in alle direct aangesloten apparaten. Dit vraagt om oplossingen die deze veiligheidsrisico's voorkomen en wegnemen.

Datum & Tijd 26 april 2018 15.00 - 17.00 uur

Liquid & combustion

Tijdens deze workshop geven we een overzicht van de mogelijkheden voor vloeistofanalyse en Zirkoniumoxyde zuurstofmetingen. We zoomen dieper in op Smart pH-sensoren en waarom met Smart pH-sensoren veld kalibratie problemen tot het verleden behoren. Diagnostiek opent uw venster naar uw actuele sensor- en processtatus.

Datum & Tijd 9 mei 2018 15.00 - 17.00 uur

Bulkopslag/5708

Niveau, volume of inhoud. Niet één, niet twee, maar drie dimensies laten een gedetailleerd beeld zien van wat er werkelijk in een silo zit. Laat u verrassen en deel in ons kijkje vanuit de binnenkant.

Datum & Tijd 23 mei 2018 15.00 - 17.00 uur
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​