• Työpaikat
  • Ota yhteyttä
  • Emerson.com
  • suomi / Suomi [Vaihda]

 Paras luotettavuus, pienemmät päästöt ja paras kustannustehokkuus....Samanaikaisesti

Energia on teollisuuslaitoksen elinehto, ja raaka-aineiden jälkeen tyypillisesti suurin kustannuserä. Tavoiteltaessa tuotanto- ja laatuvaatimuksia energian luotettava ja jatkuva saatavuus prosessiin höyrynä, sähkönä tai muussa muodossa on tärkeää, mutta se on vain pieni osa nykypäivän energia-asioista. Nousevat energiakustannukset ja tiukentuvat päästövaatimukset asettavat tuottajille kasvavia haasteita kilpailukyvyn säilyttämisessä. Emersonin tarjoamat teknologiat ja osaaminen ovat teollisuuden käytettävissä tavoiteltaessa uuden tason energiatehokkuutta. Lukuisat teollisuusalat hallitsevat tehokkaasti korkeita energiakuluja ja lisääntyviä päästörajoituksia Emersonin avulla, vähentämällä jätteiden osuutta ja lisäämällä sen sekä muiden edullisten polttoaineiden hyödyntämistä energiantuotannossa parantaen näin tehokkuuttaan, kaikki perustuen parempiin ja oikea-aikaisiin operointipäätöksiin.

Paras luotettavuus, pienemmät päästöt ja paras kustannustehokkuus samanaikaisesti...se on mahdollista yhteistyössä Emersonin kanssa. Lue lisää…