• LEDIGE STILLINGER
  • Kontakt os
  • Emerson.com
  • Dansk / Danmark [ Skift ]

NYHEDER

Vortex flowmålere giver effektivere papirmassekogning og lavere vedligeholdelsesudgifter hos Korsnäs
RESULTAT
• Lavere driftomkostninger tak være en effektivere proces
• Lavere vedligeholdelsesudgifter
• Reducet sundheds- og sikkerhedsrisiko for personalet

APPLIKATION
Flowmåling af hvidlud i sulfatmassekogeren

KUNDE
Korsnäs Gävle AB

UDFORDRING
Korsnäs er en af verdens førende producenter af embalagemateriale fra skovens råvarar. Fabrikken fremstiller papirmasse ved hjælp af sulfatprocessen, hvor den vigtigste kemikalie i papirmassekogerne er hvidlud – natriumhydroxid og natriumsilfid opløst i vand. Hvidluden tilsættes massen i kogeapparates impregneringszone, hvor det varmes op og cirkuleres – koger papirmassen. Kvoten hvidlud/træ styres nøje så man opnår korrekt kappatal, hvilket indikerer hvor meget ligin, der er tilbage i papirmassen og dermed hvor blegningsbar den er. Flowmåling er afgørende for korrekt styring af hvidlud/træ forholdet, som direkte påvirker papirmassekogerens effektivitet.Tidligere målte man hvidludflowet ved hjælp af en differenstrykflowmåler, men fibrene og partiklerne i luden satte sig ofte fast i målerrens pulsledninger. Dette medførte uforudsette målefejl og i sidste ende totalstop for flowmålingen indtil måleren kunne adskilles og renses.Man prøvede også magnetiske flowmålere, som plejer at fungere fint i denne type af målinger. Men i dette tilfælde blev flowmåleren sommetider udsat for et kraftigt vakuum, som delvis trak liningen sammen. Så viste måleren for højt flow, hvilket medførte utilstrækkelig tilsætning af hvidlud og dermed ringere kogning. Med fejlagtig, upålidelig eller helt udebliven flowmåling kan man ikke styre forholdet hvidlud/træ korrekt. Om man tilsætter for meget hvidlud overbearbejdes papirmassen og man får ikke maksimal mængde anvendelig papirmasse ud. Med for lidt hvidlud underbearbejdes papir massen og man skal så anvænde mere blegningskemikalie, som ikke kan genanvendes, for at opnå det ønskede kappatal. Denne ineffektivitet i processen gør slutproduktet dyrere per ton, fordi produktionen forsinkes hver gang processen skal stoppes og det koster penge at starte den op igen.

LØSNING
Papirfabrikken løste problemet med flowmålingen ved i dette tilfælde at vælge en anden teknik til hvidluden. Man valgte vortex flowmåleren Rosemount 8800, eftersom den ikke påvirkes af vakuum, belægninger, partikler i mediet eller hvidludens høje temperatur. Normalt anvender man ikke vortex flowmålere til dette, fordi hvidluden indeholder partikler og fibre som kan sætte sig fast i de åbninger, som traditionelle vortex flowmålere har. Men Rosemount 8800 har en unik udformning uden åbninger og spalter som kan tilstoppes, og den er også balanceret, så den ikke påvirkes af vibrationer i rørerne, hvilket ofte er tilfældet på papirmassefabrikker. Resultatet bliver en korrekt, stabil og pålidelig flowmåling.
Tak være pålidelig fflowmåling kunne man opnå korrekt kappatal med optimal kontrol over processen. Dermed får man ud papirmasse af mere ensartet kvalitet til lavere omkostninger per ton. Desuden sparer man på vedligeholdelsesudgifterne til rengøreing af besværlige flowmålere, og personalet udsættes for mindre kemikalier i forbindelse med vedligeholdelse og manuel drift.

MER INFORMATION
Emerson Process Management och pappers- och massaindustrin
http://www3.emersonprocess.com/solutions/paper/
Rosemount Vortexflödesmätare 8800-serien
http://www2.emersonprocess.com/en-US/brands/rosemount/Flow/Vortex-Flowmeters/Pages/index.aspx

”Flowmåleren Rosemount 8800 har virket perfekt i godt et år uden afbrydelse for rengøring eller reperation.”

Peter Hallenberg 
Projektleder for procesautomation 

 

 


Rosemount Vortex flowmåler 8800